Archive For 8 3 月, 2020

本覺讚略釋

By |

本覺讚略釋

歸命本覺心法身,常住妙法心蓮台 本來具足三身德,三十七尊住心城 普門塵數諸三味,遠離因果法然具 無邊德海本圓滿…

Read more »